Velsignelse af ægteskab

Ønsker I at få en kirkelig velsignelse af jeres borgerligt indgåede ægteskab i Den danske kirke i Lyksborg eller i Slotskirken, skal I ringe til præsten, Ruben Fønsbo, på tlf. + 49 (0) 4631 7179 mandag – torsdag mellem kl. 9 og 16.

Vi aftaler dato og klokkeslæt sammen, og derefter får I tilsendt en bekræftelse pr. mail eller pr. post. Bekræftelsen indeholder dato og klokkeslæt og orientering om højtideligheden. I god tid inden den kirkelige velsignelse ringer præsten til jer for at aftale tid til en velsignelsessamtale.

Er I ikke medlemmer af menigheden, skal I enten melde jer ind eller betale for medvirkende kirkebetjening. Kontakt præsten for at få oplyst priser.

Hvis højtideligheden skal finde sted i Slotskirken, skal I selv aftale alle detaljer med slotsforvalteren. I kan finde flere oplysninger her.

Bemærk

  • Kirkelige handlinger, fx velsignelse af ægteskab: Kun for medlemmer af menigheden
  • Ikke-medlemmer: Kontakt kasserer, præst eller menighedsrådsformand for oplysninger om medlemskab
  • Medlemskab koster: 5 % af lønskatten pr. år
  • Hvad får du for dit medlemskab): Ret til kirkelig betjening uden omkostninger, hjemmebesøg, konfirmandundervisning, arrangementer, sogneaftener o.m.a.
Rul til toppen