Kontakt

Præst

Embedet som præst er vakant i øjeblikket. Den vikarierende præst, Preben Kortnum Mogensen, kan kontaktes på tel. + 49 (0) 4631 7179.


Menighedsrådsformand

Dorte Kramhøft Rasmussen

Klik her for at sende mail til Dorte

 

Kasserer

Ute Arf
Klik her for at sende mail til Ute

Kirkens bankoplysninger

Bank: Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
Kontoindehaver: Menigheden i Lyksborg og omegn

Øvrige menighedsrådsmedlemmer

Lis Bewernick, Lyksborg
Mette Paul, Munkbrarup
Christa Gondesen, Satrup

Sydslesvigs kirkekontor

Südergraben 36 a
D-24937 Flensborg
Tlf. + 49 (0) 461 52925
Fax. + 49 (0) 461 9091596
kirken(at)kirken.de

Provst

Hasse Neldeberg Jørgensen
Wrangelstr. 14
D-24937 Flensborg
Tlf. + 49 (0) 461 52565
hnj(at)kirken.de

Kontakt os her:

Rul til toppen