KONFIRMATION

Konfirmation i Lyksborg

Konfirmation er en festdag. Og i år var den mere end ventet. Covid 19 var årsag til flytning fra forår til eftersommer. Herudover gjorde afstandskrav det umuligt at have alle pårørende med. Derfor dobbeltfest for præst og frivillig hjælpere.
Kirken var pyntet med blomster af Christians mormor.
Den nye rude med udsmykningen udført af dette års konfirmander, blev sat op et par dage før. Udførelsen var styret af menighedsrådsformand og -næstformand en lørdag sammen med konfirmanderne.
Alle forældre og gæster kunne nyde den fine udsmykning der viser Jesu opstandelse og himmelfart.
Alle konfirmander gik fra kirken med en lille bemalet sten i lomme eller taske. På stenen ser man kirkens logo med klokketårnet.

Bemærk

  • Kirkelige handlinger; fx konfirmation : Kun for medlemmer af menigheden
  • Ikke-medlemmer: Kontakt kasserer, præst eller menighedsrådsformand for oplysninger om medlemskab
  • Medlemskab koster: 5 % af lønskatten pr. år
  • Hvad får du for dit medlemskab): Ret til kirkelig betjening uden omkostninger, hjemmebesøg, konfirmandundervisning, arrangementer, sogneaftener o.m.a.
Rul til toppen