KIRKENS ISTANDSÆTTELSE
Menighedsmøde søndag den 20. juni kl. 11

LÆS OM MENIGHEDSMØDE side 1

MENIGHEDSMØDE side 2

Lyksborg Danske Kirke har efterhånden nået de 65 år, og alderen begynder desværre at sætte sine spor. En efterårssøndag for få år siden begyndte det nemlig at dryppe fra loftet, og det viste sig at en storm havde løsnet nogle tagsten, men det viste sig også at den isolering der ligger på kirkens loft, trængte til at blive udskiftet. En gennemgang af kirken afslørede at disse skader ikke var de eneste. Flere fuger i gulvet er smuldret væk, der er fugt på væggene i kirkerummet, udluftningssystemet fungerer ikke, vinduerne er utætte, og det medfører udsving i temperatur og luftfugtighed, som kan skade orgelet, og kirkens el-installationer er så gamle at de udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Dertil kommer at når kirken skal renoveres, skal der også etableres nye adgangsforhold, fx en rampe, så gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme i kirke. Alt i alt løber det op i adskillige hundredetusinde Euro og hvis reparationerne ikke bliver udført snart, vil kirkebygningen kun kunne bruges et år eller to mere før dens tilstand er så dårlig at den ikke længere vil kunne reddes.

Menighedsrådet arbejder på at finde løsninger; bl.a. søges der fonde og tilskud. Menigheden har, bl.a. ved kollekter, loppemarkeder, indsamlinger, høstgudstjenester og meget andet, indsamlet mere end 37.000 Euro, og to kirker i Sydslesvig har doneret beløb som er blevet samlet ind ved kollekt. Begge dele er vi meget taknemmelige for. Men der er stadig lang vej igen. Og her kommer du ind i billedet. Har du idéer der kan rejse penge, kender du til fonde eller legater, eller har du gode forslag, hører vi meget gerne fra dig. Det behøver ikke være kæmpebeløb, for hver eneste cent er en hjælp.

Du kan især hjælpe ved at sikre dig at du betaler det korrekte kirkebidrag. Det er normalt 5 % af lønskatten, og hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte kirkens kasserer, Ute Arp.

Kirkebidraget er det der dels sikrer dig ret til kirkelig betjening ved dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, begravelse osv., og dels det der er med til at sikre at der fortsat er en dansk kirke i Lyksborg. Vi har ikke så mange medlemmer som de større kirker, så jo mere kirkens medlemmer faktisk bakker op, desto bedre.

Husk at kirken er en selvstændig institution. Det betyder at du ikke er medlem af menigheden gennem medlemskab af andre foreninger eller institutioner. For at blive medlem skal du melde dig ind i den danske menighed i Lyksborg.

Den danske Kirke i Lyksborg er historisk fordi det er den første kirkebygning i Sydslesvig der specifikt er opført til en menighed i det danske mindretal. Forsvinder den, forsvinder ikke bare en del af byens og mindretallets historie, men også et lokalt samlingspunkt og et tilbud der er åbent for hele det danske mindretal.

Kirken blev i sin tid grundlagt fordi det danske mindretal i byen havde brug for en kirke. Nu har kirken brug for dig.

Skal du betale kirkebidrag, bedes du bruge følgende oplysninger:

Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06

Bidrag til kirkens istandsættelse kan indbetales her:

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis få en Spendenbescheinigung.

Bemærk

Rul til toppen