lyksborg.de

WEB-indgangsportal til de danske foreninger og institutioner i Lyksborg

Mere end to millioner danske kr. til renovering.

Mere end to millioner danske kr. til renovering.
Lyksborg danske kirke står foran en gennemgribende renovering takket være en generøs bevilling fra A.P. Møller Fonden.
Menigheden i Lyksborg har i en årrække selv forsøgt at rejse midler for at redde byens danske kirke. Men kirkens tilstand kræver en gennemgribende ombygning, som menigheden ikke er i stand til at udføre alene.Menigheden i Lyksborg har i en årrække selv forsøgt at rejse midler for at redde byens danske kirke. Men kirkens tilstand kræver en gennemgribende ombygning, som menigheden ikke er i stand til at udføre alene.
Nu har kirkens menighed modtaget en bevilling på 2 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som gør det muligt at foretage den omfattende renovering.Menigheden vil nok have bemærket, at der i løbet af forår og sommer har været arbejdet med vinduerne i kirken. Vores tømrer har udskiftet ruder og sat nye lister på udvendig. Alt træ er behandlet, så vinduerne nu kan holde i mange år.

Vores arkitekt og rådgiver, Gernot Brodthage er sammen med menighedsrådets næstformand og ansvarlig for renoveringsprojektet, Lis Bewernick, ved at se på yderligere muligheder.
Klokketårnet er næste punkt, hvorfor der opsættes stillads. Undervejs bliver taget yderligere vurderet og der planlægges med renovering af den elektriske installation.
Fondsudvalg
Renoveringen finansieres af støtte fra forskellige sider, samt egne indsamlede midler.
Et fondsudvalg med bl.a. tidligere biskop Karsten Nissen som formand og tidligere generalkonsul i Sydslesvig, Henrik Becker-Christensen, arbejder på at søge fonde.

Arbejdet påbegyndes denne sommer og forventes færdigt i december 2022.
Kirken vil være lukket i renoveringsperioden og menigheden vil holdegudstjenester i lånte lokaler.
– Vi har et godt samarbejde med byens tyske kirke og så har vi i øvrigt et udmærket menighedslokale i præstegården på Schwennaustraße, så vi kan have gudstjenester og kirkelige handlinger under renoveringsfasen, siger pastor Birgitte Thun, der glæder sig over bevillingen fra A.P. Møller Fonden.

På kirkens hjemmeside (www.lyksborg.de) vil der i renoveringsperioden løbende informeres om projektet.

Menighedsrådets kasserer Lis Bewernick, er projektkoordinator i tæt samarbejde med pastor Birgitte Thun og presseansvarlig Flemming Stentoft. Arkitekt og rådgiver for projektet er Dipl. Ing. Arkitekt Gernot Brodthage.

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis få en Spendenbescheinigung.

Lyksborg Danske Kirke har efterhånden nået de 65 år, og alderen begynder desværre at sætte sine spor. En efterårssøndag for få år siden begyndte det nemlig at dryppe fra loftet, og det viste sig at en storm havde løsnet nogle tagsten, men det viste sig også at den isolering der ligger på kirkens loft, trængte til at blive udskiftet. En gennemgang af kirken afslørede at disse skader ikke var de eneste. Flere fuger i gulvet er smuldret væk, der er fugt på væggene i kirkerummet, udluftningssystemet fungerer ikke, vinduerne er utætte, og det medfører udsving i temperatur og luftfugtighed, som kan skade orgelet, og kirkens el-installationer er så gamle at de udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Dertil kommer at når kirken skal renoveres, skal der også etableres nye adgangsforhold, fx en rampe, så gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme i kirke. Alt i alt løber det op i adskillige hundredetusinde Euro og hvis reparationerne ikke bliver udført snart, vil kirkebygningen kun kunne bruges et år eller to mere før dens tilstand er så dårlig at den ikke længere vil kunne reddes.

Menighedsrådet arbejder på at finde løsninger; bl.a. søges der fonde og tilskud. Menigheden har, bl.a. ved kollekter, loppemarkeder, indsamlinger, høstgudstjenester og meget andet, indsamlet mere end 37.000 Euro, og to kirker i Sydslesvig har doneret beløb som er blevet samlet ind ved kollekt. Begge dele er vi meget taknemmelige for. Men der er stadig lang vej igen. Og her kommer du ind i billedet. Har du idéer der kan rejse penge, kender du til fonde eller legater, eller har du gode forslag, hører vi meget gerne fra dig. Det behøver ikke være kæmpebeløb, for hver eneste cent er en hjælp.

Kirkebidraget er det der dels sikrer dig ret til kirkelig betjening ved dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, begravelse osv., og dels det der er med til at sikre at der fortsat er en dansk kirke i Lyksborg. Vi har ikke så mange medlemmer som de større kirker, så jo mere kirkens medlemmer faktisk bakker op, desto bedre.

Husk at kirken er en selvstændig institution. Det betyder at du ikke er medlem af menigheden gennem medlemskab af andre foreninger eller institutioner. For at blive medlem skal du melde dig ind i den danske menighed i Lyksborg.

Den danske Kirke i Lyksborg er historisk fordi det er den første kirkebygning i Sydslesvig der specifikt er opført til en menighed i det danske mindretal. Forsvinder den, forsvinder ikke bare en del af byens og mindretallets historie, men også et lokalt samlingspunkt og et tilbud der er åbent for hele det danske mindretal.

Kirken blev i sin tid grundlagt fordi det danske mindretal i byen havde brug for en kirke. Nu har kirken brug for dig.

Skal du betale kirkebidrag, bedes du bruge følgende oplysninger:

Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06

Bidrag til kirkens istandsættelse kan indbetales her:

 

Bemærk

  • Kirkelige handlinger : Kun for medlemmer af menigheden
  • Ikke-medlemmer: Kontakt kasserer, præst eller menighedsrådsformand for oplysninger om medlemskab
  • Medlemskab koster: 5 % af lønskatten pr. år
  • Hvad får du for dit medlemskab): Ret til kirkelig betjening uden omkostninger, hjemmebesøg, konfirmandundervisning, arrangementer, sogneaftener o.m.a.

Rul til toppen