Kirken og Corona-krisen

Den Danske Kirke i Lyksborg arbejder efter samme retningslinjer som danske kirker i Danmark, og det betyder at vi følger de regelsæt der gælder her. Et af dem er nye forordninger som har til formål at begrænse mulig smittespredning af Corona-virus.

Forordningerne betyder i korte træk at alle aktiviteter i kirkelig sammenhæng er aflyst eller udsat, i første omgang til udgangen af marts måned.

Det medfører at der ikke er gudstjenester; hverken højmesser eller familiegudstjenester. Der er heller ikke ældresammenkomst eller sogneaftener, ligesom hjemmebesøg er udsat til bedre tider. Sidstnævnte skyldes at man kan være smittebærer uden at have symptomer, og dermed er der en betydelig risiko for at smitte ældre medborgere. Det vil vi naturligvis gøre alt for at undgå.

Da man som ældre er mere udsat i forbindelse med smitte, er der – forståeligt nok – nogle der vælger at isolere sig og undgå at gå uden døre. Er du i den situation, eller kan du af andre grunde ikke forlade dit hjem, kan du få hjælp til forskellige praktiske gøremål som hundeluftning og indkøb. En stor flok frivillige har tilbudt deres hjælp, så hvis du har behov, skal du bare ringe til præsten, Ruben, på tel. 04631 7179 og sige til.

Og du ved det sikkert allerede, men husk at nyse i et stykke papir eller i albuen. Undlad at give hånd. Vask dine hænder hyppigt, og/eller brug rigelige mængder håndsprit.

Med andre ord: Pas godt på dig selv, og pas godt på andre!

Mange hilsener

Ruben

Kort opsummeret

  • Kirkelige handlinger: Kan under visse omstændigheder finde sted, men formen vil skulle aftales. Undtaget herfra er nøddåb.
  • Gudstjenester: Er udsat og genoptages så snart det er muligt.
  • Andre arrangementer: Er udsat eller aflyst. Der vil komme nærmere oplysninger løbende.
  • Hvad kan jeg selv gøre?: Udvis omtanke og omsorg. Host og nys i ærmet/albuen, undgå befærdede steder, lyt til radioen, vask hænder eller brug håndsprit. Og ring gerne til mennesker du kender, og hør om de har det godt!
Rul til toppen