Ind- og udmeldelse

Alle henvendelser vedrørende ind- og udmeldelse skal ske til præsten. Er du medlem af menigheden, har du ret til kirkelig betjening ved fx dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, begravelse, hjemmebesøg og andre kirkelige handlinger. Du kan få oplysninger om størrelsen af medlemsbidraget ved at henvende dig til kassereren, Ute Arf, Schlossallé 1, 24960 Lyksborg, 049173 831 3484 /

Bemærk

  • Kirkelige handlinger: Kun for medlemmer af menigheden
  • Ikke-medlemmer: Kontakt kasserer, præst eller menighedsrådsformand for oplysninger om medlemskab
  • Medlemskab koster: 5 % af lønskatten pr. år
  • Det får du for dit medlemskab: Ret til kirkelig betjening uden omkostninger, hjemmebesøg, konfirmandundervisning, arrangementer, sogneaftener o.m.a.
Rul til toppen