Ind- og udmeldelse

Alle henvendelser vedrørende ind- og udmeldelse skal ske til præsten. Er du medlem af menigheden, har du ret til kirkelig betjening ved fx dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, begravelse, hjemmebesøg og andre kirkelige handlinger. Du kan få oplysninger om størrelsen af medlemsbidraget ved at henvende dig til kassereren, Brigitte Günther, på dybboel(at)web.de.

Bemærk

Rul til toppen