GUDSTJENESTER

9. januar 10:00
Gunver B Nielsen
1. s.e. H3K

16. januar 10:00
Birgitte Thun
2. s.e. H3k

23. januar 10:00
Birgitte Thun
3. s.e. H3K

 

Rul til toppen