VED DØDSFALD

Kontakt præsten for aftale om tidspunkt for bisættelse eller begravelse. Henvendelsen kan ske enten personligt eller gennem en bedemand. Bemærk at uanset om der er tale om en bisættelse eller en begravelse, kan den altid foregå fra Den Danske Kirke i Lyksborg hvis afdøde var medlem her.

Da Den Danske kirke i Lyksborg i meget høj grad er finansieret af medlemsbidrag, er vi kun i stand til at hjælpe ikke-medlemmer under én af to forudsætninger. Den ene er at man melder sig ind og betaler det fastsatte medlemsbidrag, p.t. 5 % af lønskatten pr. år. Den anden er at man betaler for præstens og organistens medvirken og for anvendelse af kirken.

Vi er opmærksomme på at de gældende regler kan bringe ikke-medlemmer i en vanskelig situation, men generelt er der ikke mulighed for at afvige fra vedtægterne.

Bemærk

Rul til toppen