GUDSTJENESTER

13. juni kl. 10 ved Birgitte Thun

20. juni kl. 10 ved Birgitte Thun  Menighedsmøde om ombygning kl. 11

27. juni kl. 10 ved Birgitte Thun

4. juli kl. 10 ved Gunver Birgitte Nielsen

11. juli kl. 10 ved Preben Kortnum Mogensen

18. juli kl. 10 ved Birgitte Thun

Rul til toppen