lyksborg.de

WEB-indgangsportal til de danske foreninger og institutioner i Lyksborg

Lyt til en prædiken

Anden søndag efter påske 2023

Påskedag

Søndag den 17. april 2022
Gudstjenestens salmer:
Nu ringer alle klokker mod sky  DDS 408
Fyldt af glæde DDS 448
Sov sødt, barnlille DDS 674
Påskeblomst, hvad vil du her DDS 236
O Du Guds lam  DDS 439  1 vers
Jesus Krist, du gav mig livet DDS 474
Dig være ære  DDS 240

Palmesøndag

Søndag den 10. april 2022
Gudstjenestens salmer:
Se, hvor nu Jesus træder  DDS 176
Se, vi går op til Jerusalem DDS 172
Se, hvilket menneske DDS 68
Kornet som dør i jorden  DDS 476
Hil dig, frelser og forsoner  DDS 192

Mariæ Bebudelse

Søndag den 3. april 2022
Gudstjenestens salmer:
Nu kom der bud  DDS 71
Alle mine Kilder  DDS 441
Vi synger med Maria DDS 73
Maria snart er det forår 803  100Salmer
Tak og ære DDS 80

Tredje søndag i fasten

Søndag den 20. marts 2022

Gudstjenestens salmer:
Når vinterstormen hærger 100 salmer 802
Vor Gud han er så fast en borg DDS 336
Jeg går i fare hvor jeg går DDS 45
Nadversalmer: 438 + 439
Min Jesus, lad mit hjerte få   DDS 217

Prædikentekst
Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« Johannesevangeliet 8,42-51

 

 

Gudstjenestens salmer:
Her vil ties, her vil bies DDS 557
Nu bede vi den Helligånd DDS 289
Kotnet som dør i jorden DDS 476
Nadversalmer: 438 + 439
Herre når din time kommer DDS 277

Prædikentekst
Jesus svarede disciplene: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Da lød der en røst fra himlen: »Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde til dem: »Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.« Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Johannesevangeliet 12,23-33

3. søndag efter Hellig Tre konger Søndag den 23. januar 2022

Gudstjenestens salmer:
Lovsynger Herren DDS 3
Tro er at komme DDS 582
Troen er ikke en klippe 100 salmer 891
Nadversalmer: 438 + 439
Herre jeg vil gerne tjene DDS 373

Prædikentekst
Apostlene sagde til Herren: »Giv os en større tro!« Herren svarede:
»Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.
Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på?
Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.«
Lukasevangeliet 17,5-10

Tekst til sang fra prædiken

Hvis du bare havde tro,
som det lille bitte frø fra sennepsplanten
-det er hvad Jesus har sagt. x2
Så kunne du sige: Bjerg, flyt dig lige!
Smut med dig! Gå din vej! x2
Og så ville bjerget flytte sig
flytte sig, flytte sig. x2

Salme 891   Troen er ikke en klippe
1 Troen er ikke en klippe midt i et stormpisket hav,
tro er at sejle trods bølger over en truende grav.

2 Troen er ikke det sikre midt i en verden af fald,
tro er at være til stede, høre når nogen har kaldt.

3 Troen er aldrig artikler trykt i en indbunden bog,
tro er at vove sig udad varsom og kærlig og klog.

4 Troen er det, som kan svigte i en forfærdelig stund,
troen er det der kan gribes midt på den gyngende grund.

5 Tro er det levende nære, som gi’r mig kræfter og mod
så jeg går med dig p vejen, selv om jeg ikke forstod.

6 Tro er at løfte din stemme, der, hvor din fjende har magt,
tro er at satse på håbet udsat for verdens foragt.

7 Tro er utrolige kræfter, som vil forandre alt.
Vove sig dybt ind i mørket, hvis der for alvor er kaldt.
Jens Rosendal 1987 

Rul til toppen