Velkommen til Lyksborg Danske Kirke

Mere end to millioner DKR til renovering

Lyksborg danske kirke står foran en gennemgribende renovering takket være en generøs bevilling fra A.P. Møller Fonden.

Menigheden i Lyksborg har i en årrække selv forsøgt at rejse midler for at redde byens danske kirke. Men kirkens tilstand kræver en gennemgribende ombygning, som menigheden ikke er i stand til at udføre alene.

 

Nu har kirkens menighed modtaget en bevilling på 2 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som gør det muligt at foretage den omfattende renovering.
Bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal blandt andet gå til renovering af et utæt tag, et faldefærdigt tårn og forældede sanitære og elektriske installationer. Derudover vil der blive skabt bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede. Denne del af projektet er finansieret af “Fonds für Barrierefreiheit durch den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein – Staatskanzlei.”

Arbejdet påbegyndes denne sommer og forventes færdigt i december 2022.
Kirken vil være lukket i renoveringsperioden og menigheden vil holdegudstjenester i lånte lokaler.
– Vi har et godt samarbejde med byens tyske kirke og så har vi i øvrigt et udmærket menighedslokale i præstegården på Schwennaustraße, så vi kan have gudstjenester og kirkelige handlinger under renoveringsfasen, siger pastor Birgitte Thun, der glæder sig over bevillingen fra A.P. Møller Fonden.

På kirkens hjemmeside (www.lyksborg.de) vil der i renoveringsperioden løbende informeres om projektet.

Menighedsrådets kasserer Lis Bewernick, er projektkoordinator i tæt samarbejde med pastor Birgitte Thun og presseansvarlig Flemming Stentoft. Arkitekt og rådgiver for projektet er Dipl. Ing. Arkitekt Gernot Brodthage.

Gudstjenesten i Lyksborg danske kirke den 26. juni kl. 10,  ved Preben K Mogensen – bliver den sidste gudstjeneste, inden renoveringen begynder. 

Første søndag efter Trinitatis i Lyksborg danske kirke
Søndag den 19. juni

Lyt til prædiken

Lyt til prædiken fra Pinsedag. Søndag den 5. juni.

Lyt til dagens prædiken. Søndag den 29. maj, 6. søndag efter påske. 

Kirkebidrag
HUSK at betale Kirkebidrag i begyndelsen af året og senest inden generalforsamlingen.
Indbetales på denne konto
Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06

Renovering af kirken

Bidrag til kirkens istandsættelse kan indbetales her:

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis få en Spendenbescheinigung.

2
3
2a
paaske2
4
LyksborgKirkekopier
fastelavn1
fastelavn3
fastelavn4
previous arrow
next arrow
Shadow

Læs mere om renovering af kirken. Klik på foto af tagsten med kirke her ovenfor

Rul til toppen