Om medlemskab af kirken

Den Danske Kirke i Lyksborg er, lige som de øvrige danske kirker i Sydslesvig, båret af medlemmer, og kirkernes økonomi afhænger i meget høj grad af om medlemmerne betaler det korrekte medlemsbidrag. Medlemsbidraget dækker kirkens drift og vedligeholdelse, istandsættelser, rengøring, løn til organist og kirketjener, stearinlys, kaffe, juletræ, el, renovation, salmebøger, vand og varme. Derfor kan du gøre din kirke en stor tjeneste ved at sikre dig at du betaler det korrekte medlemsbidrag. Bidraget er 5 % af din lønskat, så hvis du betaler € 1.000,- i skat, er dit kirkebidrag € 50,- om året. Der er dog undtagelser. Betaler du ikke skat, eller har du en meget lav indtægt, kan du søge om at betale mindstebidrag. Det er p.t. på € 25,- pr. år. Medlemmer som betaler skat, har normalt ikke mulighed for at betale mindstebidrag.

Kirkebidraget er personligt. Det betyder at selvom man er en familie på fx fire personer, betaler alle familiens personer på 18 år og derover selvstændigt medlemsbidrag. Begge parter i et ægteskab skal altså tegne selvstændigt medlemskab; vi har ikke mulighed for at tilbyde familiemedlemskab.

Og hvad får du så for pengene? Først og fremmest har du ret til kirkelig medvirken ved dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, og ved begravelse eller bisættelse. Du er også velkommen til alle de arrangementer der finder sted; fx søndags- og højtidsgudstjenester, ud­stillinger, kirkemusik, familiegudstjenester, æl­drearrangementer, udflugter, foredrag, sangaftener og sammenkomster. Som præster i Sydslesvig må vi ikke betjene ikke-medlemmer; heller ikke der hvor en afvisning stiller familien i en vanskelig situation. Derfor: Gør dig selv en tjeneste og tjek at du betaler det korrekte medlemsbidrag. Det giver dig en lang række fordele, og det er med til at sikre at der fortsat er en dansk kirke i Lyksborg!

Kontakt Ruben Fønsbo, menighedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther hvis du vil vide mere.

Indmeldelsesformular kan downloades her.