Nyheder


Istandsættelse af Lyksborg Danske Kirke

KirkenLyksborg Danske Kirke har efterhåndet rundet de 60 år, og alderen begynder desværre at sætte sine spor. En søndag i efteråret begyndte det nemlig at dryppe fra loftet, og det viste sig at en storm havde løsnet nogle tagsten, men det viste sig også at den isolering der ligger på kirkens loft, trængte til at blive udskiftet. En gennemgang af kirken afslørede at disse skader ikke var de eneste. Flere fuger i gulvet er smuldret væk, der er fugt på væggene i kirkerummet, udluftningssystemet fungerer ikke, vinduerne er utætte, og det medfører udsving i temperatur og luftfugtighed, som kan skade orgelet, og kirkens el-installationer er så gamle at de udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

Det vil koste mindst € 350.000,- at sætte kirken i stand, og menighedsrådet er nu i gang med at finde ud af hvordan pengene skal skaffes; bl.a. skal der søges fonde og tilskud. To kirker i Sydslesvig har doneret beløb som er blevet samlet ind ved kollekt i foråret, og det er vi meget taknemmelige for. Men der er stadig meget lang vej igen. Og her kommer du ind i billedet. Har du idéer der kan rejse penge, kender du til fonde eller legater, eller har du gode forslag, hører vi meget gerne fra dig. Det behøver ikke være kæmpebeløb, for hver eneste cent er en hjælp.

Du kan især hjælpe ved at sikre dig at du betaler det korrekte kirkebidrag. Det er normalt 5 % af lønskatten, og hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte kirkens kasserer, Brigitte Günther.

Kirkebidraget er det der dels sikrer dig ret til kirkelig betjening ved dåb, konfirmation, velsignelse af ægteskab, begravelse osv., og dels det der er med til at sikre at der fortsat er en dansk kirke i Lyksborg. Vi har ikke så mange medlemmer som de større kirker, så jo mere kirkens medlemmer faktisk bakker op, desto bedre.

Husk at kirken er en selvstændig institution. Det betyder at du ikke er medlem af menigheden gennem medlemskab af andre foreninger eller institutioner. For at blive medlem skal du melde dig ind i den danske menighed i Lyksborg.

Den danske Kirke i Lyksborg er historisk fordi det er den første kirkebygning i Sydslesvig der specifikt er opført til en menighed i det danske mindretal. Forsvinder den, forsvinder ikke bare en del af byens og mindretallets historie, men også et lokalt samlingspunkt og et tilbud der er åbent for hele det danske mindretal.

Kirken blev i sin tid grundlagt fordi det danske mindretal i byen havde brug for en kirke. Nu har kirken brug for dig.

Du kan bl.a. støtte kirken ved at klikke her og købe et af de smukke billeder som Christa Gondesen har broderet.


Betaling af bidrag

Skal du betale kirkebidrag, bedes du bruge følgende oplysninger:

Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06


Bidrag til kirkens istandsættelse kan indbetales her:

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis få en Spendenbescheinigung.

Ruben Fønsbo


Læs et kirkeblad

Kirkebladet februar 2015

Kirkebladet december 2014

Kirkebladet september 2014

Kirkebladet juni 2014

Kirkebladet marts 2014

Kirkebladet december 2013

Kirkebladet september 2013

Kirkebladet juni 2013