Kontakt


Præst

Ruben

Ruben Fønsbo
Schwennaustr. 12
D-24960 Lyksborg
tlf. + 49 (0) 4631 7179
mobil: +49 0152 2626 0077
ruf(at)kirken.de

Ruben kan kontaktes telefonisk hverdage mellem 9 og 16, med mindre der er tale om uopsættelige situationer som dødsfald, nøddåb o.l. Mandag er fridag.

BEMÆRK: I perioden fra d. 15.1. til d. 15.8. er der afløser i embedet på grund af Rubens udsendelse som feltpræst. Du kan kontakte afløseren, Paul Møller, på tlf. 0152 2626 0077 eller 04631 7179.


Menighedsrådsformand

Roland von Oettingen
Zum Dorfteich 7
D-24975 Husby
Tlf. +49 (0) 4634 9647
roland.von(at)t-online.de


Kasserer

Brigitte Günther
dybboel(at)web.de


Kirkens bankoplysninger

Bank: Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06
BIC: UNBNDE21XXX

Kontoindehaver: Menigheden i Lyksborg og omegn


Bidrag til kirkens istandsættelse kan indbetales her:

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

Alle bidrag modtages med stor tak. Hvis du ønsker det, kan du naturligvis få en Spendenbescheinigung.


Øvrige menighedsrådsmedlemmer

Lis Bewernick
Ute Arf
Enke Christiansen
Brigitte Günther

Ingrid Hans, Birthe Jochimsen og Lya Dybbro er suppleanter.


Sydslesvigs kirkekontor

Wrangelstr. 14,
D-24937 Flensborg
Tlf. + 49 (0) 461 52925
Fax. + 49 (0) 461 9091596
kirken(at)kirken.de


Provst

Viggo Jacobsen
Wrangelstr. 14
D-24937 Flensborg
Tlf. + 49 (0) 461 52565
provsten(at)foni.net