Dåb

Ønsker I jeres barn døbt i Den danske kirke i Lyksborg, skal I ringe til præsten, Ruben Fønsbo, på tlf. + 49 (0) 4631 7179 tirsdag – fredag mellem kl. 9 og 16.

Vi aftaler en dato, og I får tilsendt en dåbsbekræftelse enten pr. mail eller pr. post. Dåbsbekræftelsen indeholder dato og klokkeslæt, orientering om præst, navn og faddere med mere. Når I har bestilt dåb, kontakter præsten jer og aftaler tid til en dåbssamtale med jer.

Dåb er muligt i alle aldre og er en forudsætning for at kunne blive konfirmeret. Kontakt præsten hvis I vil vide mere.