Bliv medlem af menigheden

Bliv medlem af menigheden

Vil du være medlem af den danske menighed? Så kontakt Ruben Fønsbo, menighedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther.

Du kan også klikke her for at downloade kirkens indmeldelsesformular. Hvis du hellere vil have formularen tilsendt pr. post, bedes du kontakte præsten.

Vær opmærksom på at medlemskab af andre foreninger ikke automatisk medfører medlemskab af menigheden. Du er altid velkommen i kirken, men kun gennem medlemskab er du sikret gratis kirkelig betjening ved fx dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Medlemskab af den danske kirke giver dig samme rettigheder og muligheder som hvis du er medlem af fx den tyske kirke, og medlemsbidraget er kun halvt så højt. I den danske kirke betaler du nemlig blot 5 % af lønskatten i medlemsbidrag, og hvis du ikke betaler skat, er medlemsbidraget et fast, lavt årligt beløb.

Når du har udfyldt indmeldelsesformularen, kontakter du skattemyndighederne og meddeler dem at du ikke fremover ønsker at betale kirkeskat til den tyske kirke. Herefter kan du enten bede din arbejdsgiver indbetale 5 % af din lønskat til den danske menighed, eller du kan selv stå for betalingerne via din bank. Det letteste er en fast månedlig indbetaling, som din bankrådgiver kan etablere for dig.

Kontakt Roland eller Brigitte hvis du vil høre mere om hvor nemt det er at blive medlem.

Læs venligst denne side inden du udfylder indmeldelsesformularen.


Økonomi

Skal du betale kirkebidrag, bedes du bruge følgende oplysninger:

Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06


Bidrag til kirkens istandsættelse kan indbetales her:

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis få en Spendenbescheinigung.